Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash Player

खाेिज  
 
  फारम  
 
 
  सांगठनिक बनोट  
  कार्यकारी अधिकृतको सन्देश  
  समाज कल्याण महाशाखा  
  वडा प्रोफाइल  
  नागिरक वडापत्र  
  नक्सा 
  ऐतिहासिक तथा विश्व सम्पदास्थल  
  बजेट २०७१।७२  
  जे.एस.डि.एफ प्रोजेक्ट  
  सामाजिक सुरक्षा भत्ता  
  व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण  
  बालश्रम विरुद्ध हरियो झण्डा अभियान
  सामाजिक परिचालन
  Electronic Building Permit   System (E-BPS)  
Picture Gallery
 
स्वागतम्
 
Copyright © Lalitpur Sub-Metropolitan City Office, Nepal 2006-2014. All Rights Reserved. 20789 times viewed.
खोजी मुख्य पृष्ठ